Praca-pracownik socjalny

26.10.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 33, 48 – 316 Łambinowice   poszukuje pracownika socjalnego   1. Pracownikiem socjalnym może być pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co...

czytaj dalej...

Uwaga-zmiana godzin

02.08.2018

Ze względu na utrzymujące się upały,
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łambinowicach
od 02.08.2018r. do 10.08.2018r.
będzie czynny od godziny
07:00 do 14:00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łambinowicach
/-/ Elwira Iberat


czytaj dalej...

Dobry Start-informacja

06.07.2018

Ważna informacja


Ośrodek Pomocy Społecznej podaje do wiadomości adres poczty elektronicznej, z której będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start oraz inna korespondencja w sprawie. ops@lambinowice.pl


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej


czytaj dalej...

Informacja RODO

25.05.2018

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i...

czytaj dalej...

Ops Nieczynny 4.05.2018

18.04.2018

INFORMUJĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAMBINOWICE, ŻE DNIA
04 maja 2018r.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAMBINOWICACH
BĘDZIE NIECZYNNY
Odpracowanie powyższego dnia
nastąpi 21 kwietnia 2018r. (sobota)
w godzinach
od 7.00 do 15.00
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łambinowicach
/-/ Elwira Iberat

czytaj dalej...

Zima 2017

05.12.2017

Nie pozostawajmy obojętni na los osób samotnych i bezdomnych, którym grozić może zamarznięcie.
Dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997 możemy uratować czyjeś życie.
W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe:
997 – POLICJA
999 – POGOTOWIE
112 – SŁUŻBY RATOWNICZE
Wzorem lat ubiegłych nasz Ośrodek zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Łambinowice o zwrócenie szczególnej uwagi na
osoby samotne, starsze, schorowane oraz osoby bezdomne. Prosimy o sygnalizowanie wszystkich niepokojących sytuacji
związanych z tymi osobami.
Wszystkie sprawy można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach
tel. 77 4311 683
adres email opslambinowice@op.pl


czytaj dalej...

Informacja

24.11.2017

INFORMACJA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach – Dział Świadczeń Rodzinnych
zawiadamia, że od listopada 2017r. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń
opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny) i świadczeń rodzicielskich będzie realizowana
w sposób wskazany przez wnioskodawcę :


1. przelewem na konto bankowe,
2. w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach


w dniu 30 każdego miesiąca, z wyjątkiem:


- 28 grudnia 2017r.,
- 28 lutego 2018r.,
- 29 czerwca 2018r.,
- 28 września 2018r.,
- 28 grudnia 2018r.


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łambinowicach


czytaj dalej...

Informacja - stypendia szkolne

05.09.2017

INFORMACJA


Wnioski o STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane
są do dnia 15 września 2017r.
Pełna informacja dostępna jest pod numerem telefonu 77 43 11 683 oraz w pokoju
Nr 2
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


czytaj dalej...